دانلود ترجمه مقاله و دانلود نمونه سوال استخدامی دانلود پروژه های دانشگاهی,دانلود پایان نامه رایگان,ترجمه فارسی

نمونه سوالات متعادل سازی چهره زنانه آزمون ادواری فنی و حرفه ای

دانلود سوال متعادل سازی چهره ی زنانه آزمون ادواری فنی و حرفه ای

۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
iran-file blog.ir

دانلود مقاله فارسی تشخیص عیب روتور ما شین های القایی تحت شرایط متغیر با زمان

 مقاله فارسی

ترجمه مقاله تشخیص عیب روتور ما شین های القایی تحت شرایط متغیر با زمان

۳ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
iran-file blog.ir

دانلود پرسش نامه انگیزش شغلی از دیدگاه کارکنان


پرسشنامه انگیزش شغل از دیدگاه کارکنان هاکمن و اولدهام

۳ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
iran-file blog.ir

دانلود پایان نامه بررسی عوامل موثر بر عملکرد کارکنان بانکپروژه بررسی عوامل موثر بر عملکرد کارکنان بانک
۴ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
iran-file blog.ir

فروش فایل شبکه دیجیتال: شبکه‌های الکتریکی قابل ارتباط آینده

 مقاله فارسی

 دانلود مقاله ترجمه شده شبکه دیجیتال: شبکه‌های الکتریکی قابل ارتباط آینده

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
iran-file blog.ir

نمونه سوال استخدامی هنر آموز صنایع فلزی و جوشکاری آموزش و پرورش

نمونه سوال استخدامی

دانلود دفترچه سوالات استخدامی هنر آموز صنایع فلزی و جوشکاری آموزش و پرورش

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
iran-file blog.ir

ترجمه فارسی مقاله ریسک‌های تشخیص داده شده و انتخاب‌ها در تصمیم‌های کارآفرینانه

 مقاله فارسی
دانلود ترجمه فارسی مقاله ریسک‌های تشخیص داده شده و انتخاب‌ها در تصمیم‌های کارآفرینانه
۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
iran-file blog.ir

دانلود مقاله فارسی تنظیم توان راکتیو و اکتیومستقیم ژنراتوردوسو تغذیه

مقاله فارسی شده تنظیم توان راکتیو و اکتیومستقیم ژنراتوردوسو تغذیه

 مقاله فارسی

جزئیات این مقاله:

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
iran-file blog.ir

نمونه سوال استخدامی رشته مدیریت بازرگانی و بانکداری بانک تجارت

نمونه سوال استخدامی بانک تجارت

دفترچه سوالات استخدامی رشته مدیریت بازرگانی و بانکداری بانک تجارت

۳ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
iran-file blog.ir

مقاله پروتکل مدرن برای مسیریابی چند مسیره YAMR


دانلود مقاله ترجمه شده با عنوان YAMR: پروتکل مدرن برای مسیریابی چند مسیره

۵ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰