دفترچه سوالات استخدامی هنر آموز طراحی و دوخت آموزش و پرورش

مشخصات دفترچه:

- رشته: هنر آموز طراحی و دوخت
- مواد امتحانی: 
50 سوال اختصاصی (فاقد پاسخنامه)
 دفترچه شامل دروس (ادبیات فارسی، معارف اسلامی، اطلاعات عمومی و سیاسی، ریاضی، کامپیوتر، زبان انگلیسی) (فاقد پاسخنامه)