نمونه سوال استخدامی بانک تجارت

دفترچه سوالات استخدامی رشته مدیریت بازرگانی و بانکداری بانک تجارت

رشته: مدیریت بازرگانی و بانکداری
مقطع: لیسانس
مواد امتحانی
15 سوال ادبیات فارسی (همراه با پاسخنامه)
15 سوال معارف اسلامی (همراه با پاسخنامه)
15 سوال ریاضی و آمار (همراه با پاسخنامه)
15 سوال کامپیوتر و ICDL (همراه با پاسخنامه)
15 سوال معلومات عمومی و هوش (همراه با پاسخنامه)
15 سوال زبان انگلیسی (همراه با پاسخنامه)
50 سوال دروس تخصصی (بدون پاسخنامه)

ترجمه مقاله
دانلود "سوال استخدامی رشته مدیریت بازرگانی و بانکداری بانک تجارت " اینجا کلیک نمایید