دانلود ترجمه مقاله الگوریتم کمیتی جدید، برای حل مسئله ی NP Complete