ترجمه مقاله سرویس وب مربوط به اطلاعات ترافیک جاده‌ای

اسم انگلیسی: Semantic web service discovery system for road traffic information services
اسم فارسی مقالهسیستم کشف سرویس وب معنایی برای سرویس‌های اطلاعات ترافیک جاده‌ای
موضوع: فناوری اطلاعات - کامپیوتر
ترجمه  سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد.